INFORMATION OM OPLÆG FOR SPORTSKLUBBER OG SKOLER

OPLÆG FOR SPORTSKLUBBER

VINDERMENTALITET, SELVTILLID, MOTIVATION, MÅLSÆTNING, OPTIMALE PRÆSTATIONER & MENTAL STYRKE

- Bliv helt skarp på målsætninger, både som hold og individuelt

- Hvordan I får endnu bedre resultater, individuelt og som hold

- Metoder til hvordan man opnår vindermentalitet, både individuelt og som hold/team

- Hvordan man mentalt kan sætte sig op til at præstere optimalt

- Hvordan får man mere selvtillid - og arbejder med det

- Hvordan du bliver motiveret i din udvikling

- Hvad mental styrke er og hvordan man bliver mental stærk

- Hvordan man håndtere presset og modgang

- Viden og konkrete redskaber og metoder til eget brug

Oplægget er en kombination af viden, inspiration, metoder og øvelser.

Indholdet vil blive tilpasset målgruppen.

Fokus vil primært være på den mentale udvikling og betydningen af de mentale færdigheder.

Oplægget vil ligge op til at deltagerne kan komme på banen med holdninger, erfaringer mv.

Der vil undervejs blive indlagt nogle små øvelser. 

Bonus: Kropsanalyser/scanninger af alle spillere/udøvere tilbydes, hvis ønskes. 

Få målt: Muskelmasse, fedtprocent, fysiske alder, væske i kroppen, hvileforbrænding, BMI mv.

Målgruppe: 14-22 årige (primært).

Pris: Afhængig af tidspunkt, varighed, antal deltagere og sted. 

OPLÆG FOR SKOLER/EFTERSKOLER

OPLÆG 1 FOR ALLE SKOLER/EFTERSKOLER (fra 7. klasse og op efter): 

IVÆRKSÆTTERI - OM AT HAVE AMBITIONER, SKABE MOTIVATIONEN TIL GÅ EFTER SINE DRØMME OG UDLEVE DEN, PERSONLIG UDVIKLING, SELVTILLID, MÅLSÆTNING, SUCCESFULD MENTALITET & MENTAL SUNDHED/TRIVSEL

Et oplæg, som jeg selv ville have sat pris på, at have hørt da jeg var i den alder og skulle finde ud af, hvad jeg ville med mit liv. Netop derfor er det en stor ære og primært årsagen til, at jeg gerne vil formidle det til denne aldergruppe.

I dette oplæg vil der være fokus på, at gå efter sine drømme og mål, hvad der kræves og hvordan man arbejder med den rette indstilling/tankegang til eksamener, mod sine mål og håndtere frygten for at fejle. Som ung i dag, er der utrolig mange muligheder og tilbud, så det kan være svært, at navigere rundt og træffe de "rigtige" valg. 

Der vil være fokus på den mentale tilstand, indstilling og mindset trods modgang og svære perioder i livet.

Oplægget er en god kombination af egne erfaringer, viden, værktøjer og inspiration.

Indholdet vil blive tilpasset målgruppen.

Derudover vil der være fokus på:

- Lidt om min historie og om iværksætteri

- Betydningen af din mentalitet og attitude

- Om at gå efter sine drømme og mål

- Blive bedre til at sætte sig mål og nå dem

- Få teknikker og viden til at opnå øge troen på sig selv - styrket selvtillid

- Om at tage ansvar for sin egen personlige succes

- Hvordan succesfulde mennesker tænker

- Fokus på at have det godt og trives med sit liv og sin hverdag

- Eleverne vil blive inddraget undervejs med spørgsmål og små øvelser

Jeg sætter en stor ære i, at indrage eleverne og åbne en dialog, hvis der er stemning for det undervejs.

Jeg står altid til rådighed efter et oplæg, hvor der kan stilles spørgsmål mv.

Pris: Afhængig af tidspunkt, varighed, antal deltagere og sted. 

OPLÆG 2 FOR ALLE SKOLER/EFTERSKOLER MED FOKUS PÅ SPORT: 

MÅLSÆTNING, MENTALTRÆNING, VINDERMENTALITET, ATTITUDE, OPTIMALE PRÆSTATIONER, SELVTILLID & MENTAL STYRKE

Dette oplæg er for de skoler, der har fokus på at optimere det sportslige og ønsker at eleverne udvikler og forbedre sig samt præstere deres bedste både til træning og kamp.

Oplægget er en kombination af viden, inspiration, metoder og øvelser.

Fokus vil primært være på den mentale udvikling og betydning for den enkelte.

Indholdet vil blive tilpasset målgruppen.

- Få viden og teknikker til at sætte sig mål

- Hvordan opnår man en vindermentalitet?

- Hvordan kan man mentalt sætte sig op til at præstere optimalt?

- Hvordan får man mere selvtillid?

- Hvad er mental styrke og hvordan bliver man mental stærk?

- Hvordan man arbejder med mentaltræning

Pris: Afhængig af tidspunkt, varighed, antal deltagere og sted. 

OPLÆG FOR STØRRE FORSAMLINGER

OPLÆG: MOTIVATION & INSPIRATION TIL FORANDRING/HANDLING - DRØMME & MÅL

TILBYDES TIL ARRANGEMENTER, FORENINGER, VIRKSOMHEDER

Indholdet vil blive tilpasset målgruppen.

- Bliv inspireret til at omsætte viden til handling

- Lidt om min historie fra lønmodtager og 37 timer til selvstændig iværksætter og 60-70 timer timer

- At tage ansvar for sig eget liv

- Hvordan du arbejder med målsætninger og går efter dine drømme

- Hvordan du arbejder med dit mindset (tankegang)

- Hvordan succesfulde mennesker tænker

- Hvordan du bliver mental stærk

- Hvordan du får mere glæde i din hverdag

Pris: Afhængig af tidspunkt, varighed, antal deltagere og sted.