Om trivsel/positiv psykologi

Trivsel er overbegrebet inden for Positiv Psykologi, som blandt andet indeholder elementer som: positive & negative følelser, trivsel, håb og engagement, optimisme, lykke, mindfulness, styrker og dyder.

Trivsel og vækst skaber balance og dermed mening i livet!

Positiv Psykologi handler ikke om fraværet af sygdom.

Positiv Psykologi handler om, at vi skal fokusere mere på de gode ting i livet. 

MIT VALG AF ELEMENTER

 • Trivsel, glæde og taknemmelighed. 

 

Alle ovennævnte elementer er noget man kan arbejde med at fremme/øge i hverdagen. Det er de elementer/følelser, som jeg har valgt at gå i dybden med og arbejde ud fra.

Jeg vil gennem spørgsmål og øvelser, gøre dig bevidst omkring dine handlinger og dermed følelser inden for elementerne: Lykke og trivsel, optimisme, taknemmelighed, håb og engagement.

Jeg vil give dig nogle redskaber og øvelser, hvor du arbejder med at fremme de ønskede begreber/følelser i din hverdag. 

Du vil kunne fremme de følelser du gerne vil have oftere og blive formet til den person du ønsker at være.

LIDT MERE GENEREL INFORMATION OM POSITIV PSYKOLOGI

Positiv Psykologi er en videnskabelig tilgang til spørgsmål om: hvad skal der til at vi både som mennesker og samfund bedre kan trives, blomstre og blive lykkeligere?

Positiv psykologi er en betegnelse fra Martin Seligman som er ophavsmand til Positiv Psykologi. Martin Seligman er amerikansk psykolog, og tidligere formand i psykologforeningen (APA). Martin Seligman havde forsket i depression i over 30 år.

Men, på trods af  mange behandlingstilbud, massiv forskning i depressionens gåde og på trods af generelt bedre livsvilkår, øgedes antallet af deprimerede mennesker i vesten dramatisk.

I 1995 vendte Martin Seligman hele problematikken om. Martin Seligman bestemte sig for at sætte fokus på begreberne lykke, mental robusthed og livskvalitet. Ud fra denne optik begyndte Martin Seligman at læse litteratur og tilgængelig forskningsresultater, indenfor religion, filosofi og psykologi. Martin Seligman samlede forskningskollegaer, og efter måneder var den nye positive psykologi født.

Martin Seligman fandt nemlig ud af at lykkelige mennesker har nogle ganske bestemte fællestræk.

Lykkelige mennesker er meget mere:

 • Optimistiske

 • Kreative

 • Har bedre immunforsvar

 • Lavere blodtryk

 • Højere levealder

 • Lærer bedre og hurtigere

 • Præsterer mere og bedre

 • Produktive

 • Kommer sig nemmere ovenpå en sygdomsperiode

 • Er generelt mere fysisk og psykisk velbefindende robuste end andre. 

 

Optimistiske og robuste mennesker mestrer hverdagen bedre selv når livet leves i ”modvind”, og de rejser sig hurtigere efter ”stormvejr”.

Tag en gratis styrketest og find dine styrker HER

Herunder kan du helt gratis hente PDF filer omkring mental/psykisk sundhed og hvordan det kan trænes!